IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Bu sayt Harun Yəhya əsərləri əsasında hazırlanıb

welcomesplash image to display only on mobile devices
feature text
Canlılardakı məsumluq

Dünyaya yeni gəlmiş hər bir canlı istər insan olsun, istər heyvan gücsüz və çarəsizdir. Ətrafdakı bütün təhlükələrdən tamamilə xəbərsiz olan bu körpə

continue
Möminin şəxsiyyəti: məsumluq və səmimilik

Dünyada yaşadığımız bu həyat insanlardan kimin yaxşı, kimin pis olduğunun müəyyən edilməsi üçün uca Allah`ın yaratdığı sınaq müddətidir.

continue
Möminlər bütün pisliklərdən təmizlənmişdir möminlər şirkdən təmizlənmişdir

Mömin şirkdən, Allah`dan başqa xəyali ilahlardan mədət ummaqdan, onların razılığını axtarmaqdan təmizlənmişdir.

continue
Möminlər "təmiz qəlblə" Allah`a təslim olublar

İnsanın həyatının hər anı, dediyi hər söz, düşündüyü hər şey, başına gələn hər hadisə, harada və nə vaxt öləcəyi o daha dünyaya gəlmədən əvvəl Allah qatında təyin edilmişdir.

continue

Gizli pislikləri məsumluğun arxasinda gizlənərək yaşayanlar

İnsanların pis əməllərini gizlətmək üçün məsumluğun arxasında gizlənmələri şeytanın hiyləgər üsullarından biridir. Şeytan təsir altına aldığı insanlara etdikləri pis əməlləri necə gizlədəcəklərini də öyrədir.

continue
     
Möminlərin Allah rizasi üçün göstərdikləri səmimi cəhd

Müsəlmanlarla digər insanlar arasındakı fərq nədən ibarətdir? Bu suala Müsəlman olmayan insanlar fərqli cavablar verə bilərlər. Onlar Müsəlmanlarla aralarında yalnız mədəni və əxlaqi bəzi fərqlərin olduqlarını deyə bilərlər.

continue